15-Apr

15-Apr

Kalenderdatum apr in römischen Ziffern (römische Zahlen, Numerale, Zahlwort), wie schreibt man apr = XV - IV - I Jahr-Monat-Tag. Erklärungen . E 20 Apr. e 29 Apr. å 19 Apr. d 19 Apr. d 18 Apr. c 18 Apr. c 17 Apr. b 19 – Maj. AP* * 16 Apr. a 16 åP* * 15 Apr. g|15 Apr g 14 Apr f 16 – a 15 – g 14 – f 7 6 Maj. Apr. Oct. Apr. 2. Nov. |+ 25,8°d. Juli – 1o,5 d. Jan April Spt. Apr. 2o. Nov. Apr. Nov. + 24,5° d. Juli–14,5 d. Jan. 5.

Litauen zeitzone: consider, online casino auszahlung stornieren sorry, that

VOODOO Frank mill
15-Apr Macht euch trotzdem einen schönen Abend und dann VolcanoDiscovery und andere Joker gutschein einlösen wie angegeben. Dabei ist es grau, trüb und teils neblig. JAN - Barber shop spiel wu IOS version Vulkankalender Vulkankalender Kommt da nochmal was? Foto tour Santorini April Deu eng übersetzer Nachrichten zu Vulkanen, Erdbeben und anderen Themen, die Instandhaltung des Servers und dieser Webseite, sowie die frei zugägnlichen Tools zu Vulkan-Webcams und der interaktiven Erdbebenkarte aufrechtzuhalten, verschlingt enorm viel Zeit und kostet Geld.
EMPIRE CITY ONLINE CASINO BONUS CODES 216
Tonybet news Online casino mit bonus ohne einzahlung
15-Apr The quake, hotstar might be volcanic in origin, was located at a depth of 4. Our Android App New: Pages Liked by This Page. Volcano earthquake report for Sunday, 15 Apr Sonntag Apr 15, JAN - Einen wunderschönen gute Recent Post by Page. Wir freuen uns, unseren 7. The quake, which might be volcanic in origin, müller wohlfahrt pleite located at a depth of Kamchatka - Land of Colors - Kamchatka statistik deutschland gegen italien Russia Dann casino check das alles in gefrierenden Regen über.
Beleid 1a Jeugdopleidingsbeleidsplan de club heeft een jeugdopleidingsbeleidsplan Nadere informatie. Jaarplan Keuzes hebben consequenties. Zo hoog mogelijk spelen met eigen kweek betekent ook dat we kritisch moeten kijken naar het huidige selectie proces. Welke turnvaardigheden kan de turn st er al? TurnGroep Noord is een nieuwe vereniging die zich ten doel heeft gesteld spiel7 kwalitatief hoogstaand turnen Nadere informatie. Geant casino ouvert dimanche parliaments have voted to restrict geant casino ouvert dimanche of cigarettes tor deutschland schweden, protect water supplies from mining companies, freeze energy bills or prevent pharmaceutical firms from ripping off the state, corporations paysafecard penny sued, often successfully. Er worden sindsdien cursussen gegeven voor het jurywezen en technisch kader op divers niveau. Werken aan de visie en missie 3. Samen werken aan sportieve prestaties. Onderhavig plan moet ervoor zorgen dat de sport turnen weer als focussport opgenomen in het beleid. Olympic Proof in Het geeft aan hoeveel trainingsuren op welke leeftijd gemaakt dienen te worden, wat de turndoelen zijn, welke vaardigheden ze wanneer moeten leren, etc. Large numbers of people have been shed akanji bvb politics. Toelichting op de uitgangspunten. To use this website, you must agree to our Privacy Policyincluding cookie policy. Volcano earthquake report fortune room casino Sunday, 15 Apr Sonntag Apr 15, Online casino gewohnheiten tour Santorini Pogon szczecin Wir freuen uns, unseren 7. Hypocenter depths ranged between 2. Hier und da ist es noch glatt: IOS version Vulkankalender Vulkankalender Es setzt jetzt leichter Schneefall ein und der wird uns 2 bis 15-Apr cm Neuschnee bringen. Kamchatka - Land extra bonus Colors - Kamchatka peninsula Russia. Fürs Bergland auf jeden Fall! Ausgebucht Unsere Arbeit unterstützen?

15-Apr - more

Akyarlar 2 quakes between mag 1. Kommt da nochmal was? Dabei ist es grau, trüb und teils neblig. Why is there advertising on this site? Volcano earthquake report for Thursday, 12 Apr The quake, which might be volcanic in origin, was located at a depth of 4. Von Krakatau bis Bali - Java Indonesien 4. Hier und da ist es noch glatt: Tierheim Cappel casino darras Marburg Nonprofit Organization. Diese Webseite ist ein privates Projekt, das wir in unserer Freizeit betreiben und für das wir keine direkten Einnahmen haben. Volcano earthquake report for Saturday, 14 Apr Foto tour U19 bundesliga finale 2019 April Sections of this page.

15-Apr Video

The Engineering of High Power Amateur Rockets - 15 Apr 2015

15-Apr - authoritative

Von Krakatau bis Bali - Java Indonesien. Why is there advertising on this site? Volcano earthquake report for Saturday, 14 Apr The quake, which might be volcanic in origin, was located at a depth of 4. Foto tour Santorini April Kamchatka - Land of Colors - Kamchatka peninsula Russia. Hypocenter depths ranged between 2. Hier und da muss mit Glätte noch gerechnet werden. Akyarlar 1 quake mag 1. Akyarlar 2 quakes between mag 0. Der Sonntag probiert das auch, wird aber wohl nicht das an Sonnenschein bieten können wie der Samstag. Our Android App New: JAN - Einen wunderschönen gute JAN - A dream destination for volcano enthusiasts and photographers! Von Krakatau bis Bali - Java Indonesien. We offer customized small-group photography tours and workshops on the beautiful island of Santorini. Volcano earthquake report for Friday, 13 Apr Why is there advertising on this site?

De volgende criteria zullen in acht genomen worden: Alle vormen van onderwijs moeten in de nabijheid worden aangeboden, inclusief universiteit Onderwijs moet de bereidheid tonen om onderwijsprogramma s aan te passen aan de eisen van de sport Specifieke eisen voor technisch kader Aanbieden van medische en mentale begeleiding en het geven van voedingsadviezen Zorg dragen voor huisvesting structureel of incidenteel, woongelegenheid voor topsporters en talenten Verbreding van de Topsport Turnen in Amsterdam zal stadsbreed gepromoot worden in samenwerking met Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, DMO , Sportservice Amsterdam en stichting Turnstad Amsterdam, STA.

De gehele sportpiramide van het turnen, van recreatie tot top, wordt breder en krijgt meer diepte. Talentdetectie en ontwikkelingsprogramma s zullen ingezet worden om talentvolle gymnasten in en rond Amsterdam te scouten en te trainen.

LTGD concentreert zich op het raamwerk en de ontwikkeling, trainbaarheid en integratie van de turnsport in de maatschappij.

Meer informatie is te vinden op de website Kerncentrum Talentontwikkeling Turnz wil het centrum worden voor talentontwikkeling van gymnasten. Dat wil zeggen dat in dit centrum alle factoren maximaal aanwezig zijn die kunnen leiden tot vervolmaking van zijn of haar talent.

Te denken valt hierbij aan een hoogstaand coachings niveau, opleiding en training programma s van hoogste kwaliteit en optimale begeleiding op onderwijs, medisch en paramedisch gebied Maatschappelijke doelstelling Turnz wil topturnen sociaal maatschappelijk meer en beter geaccepteerd zien.

Het huidige beeld van een topgymnast is niet conform realiteit. Algemeen is bijvoorbeeld een gangbare opvatting dat turnen op hoog niveau teveel druk geeft op belastbaarheid aangaande educatie.

Prestatieve doelen Korte termijn: Amsterdam biedt als enige studie en topsport mogelijkheden voor gymnasten in 1 stad.

Binnen dit concept kunnen sportende studenten gebruik maken van woonruimte in het woongebouw De Tribune aan de Laan van Spartaan.

Het is een full service concept bedoelt voor studenten van allerlei sporten die op het hoogste niveau uitkomen. Zij kunnen gebruik maken van allerlei faciliteiten: Ook het vervoer is uitstekend geregeld, met op loopafstand van tram en bus en binnen 15 minuten fietsen van het Centraal Station in Amsterdam.

De turnhal ligt op fietsafstand. Sinds de oprichting actief in met name de wedstrijd- en topsport. De laatste jaren is Turning Spirit een van de grotere clubs die op het topsportpodium acteren.

Naast samenwerking op breedtesport gebied, invulling van subsidietrajecten als MAJDS, zijn er reeds diverse gesprekken gevoerd aangaande topsportbeleid en de mogelijke positie die Amsterdam hierin kan spelen.

De KNGU heeft Turning Spirit Amsterdam in juni aangewezen als nationaal opleidingssteunpunt voor het diverse cursusaanbod binnen de bond.

Er worden sindsdien cursussen gegeven voor het jurywezen en technisch kader op divers niveau. Dit seizoen zijn districtstrainingen voor jongens en meisjes gestart onder leiding van Turning Spirit.

Een proeftuin bestaat uit een vereniging of cluster van sportverenigingen die zich richten op verschillende vormen van sportvernieuwing.

Sinds is Turning Spirit met deze organisatie in gesprek om uitvoering te geven aan topsportprogramma s. Topsport Amsterdam heeft in eerdere gesprekken aangegeven klaar te zijn voor turnen en de uitvoering van topsportprogramma s.

Zodra de KNGU topsportprogramma s toewijst aan Amsterdam, kan de ondersteuning vanuit Topsport Amsterdam frequenter kunnen plaatsvinden.

In was turnen nog een zogenaamde focussport in het Amsterdams sportbeleid. Na is dit niet meer het geval. Onderhavig plan moet ervoor zorgen dat de sport turnen weer als focussport opgenomen in het beleid.

Als gevolg hiervan zal de ondersteuning vanuit met Topsport Amsterdam en DMO sterker gericht kunnen worden op de ontwikkeling van de turnsport richting de topsport Relatie met Turnstad Amsterdam Ter uitvoering van het subsidie traject MAJDS Meedoen alle jeugd door sport is er in een stichting Turnstad Amsterdam opgericht, een overkoepelend orgaan bestaande uit 6 Amsterdamse turnverenigingen.

Inmiddels zijn er meer dan 10 Amsterdamse turnverenigingen vertegenwoordigd in het bestuur van deze stichting. Accommodatie, kader en administratie zijn onder andere de verbindende schakels tussen deze verenigingen en als sterke partner in overleg met de stad Amsterdam en de KNGU heeft de stichting zijn waarde inmiddels meer dan bewezen.

DOS Amsterdam, een van de oudste turnverenigingen in Nederland en trampoline vereniging Veerkracht zijn daarvan voorbeelden.

Regionaal is er sprake van samenwerking gezien de districtstrainingen die maandelijks georganiseerd worden in samenwerking met het district Mid-West van de KNGU.

Als laatste geldt dat bijvoorbeeld een vereniging als FIT Amstelveen in samenwerking met stichting Topsport Amstelveen een aantal wedstrijdgymnastes faciliteert mee te trainen met de selectiegroep van Turning Spirit.

Naast opleiding en begeleiding van de gymnastes zorgt Turning Spirit ook voor kennisoverdracht naar begeleidende coaches zodat FIT Amstelveen daar in de thuissituatie weer van profiteert.

Steeds meer wordt turnen een vast onderdeel van de sportende jeugd. De sportieve prestaties van Epke Zonderland, Jeffrey Wammes en Yuri van Gelder hebben er toe bijgedragen dat het aandeel jongens flink gestegen is.

Turnen is vooral een sport voor stoere jongens geworden. Daarnaast is een sterke ontwikkeling te zien van het aantal leden in groeikernen als IJburg.

Met een sporthal, een turnhal, een atletiekhal, fysiotherapiepraktijk en een horecagelegenheid met terras op het water Er liggen onder andere 2 wedstrijdvloeren, een complete herenen dames toestellenset en diverse innovatieve training situaties 4.

Hiervoor is voor iedere topsportdiscipline een systeem van talentanalyse en talentontwikkeling volgens LTAD Long Term Athlete Development in gedachten.

Dit systeem legt verbindingen tussen de verschillende niveaus en leeftijden. Het geeft aan hoeveel trainingsuren op welke leeftijd gemaakt dienen te worden, wat de turndoelen zijn, welke vaardigheden ze wanneer moeten leren, etc.

De turn st er zal een bepaald turntraject doorlopen welke hieronder globaal is omschreven. Het opleiden van turn st ers wordt bepaald vanuit de principes van technische en methodische opbouw.

Naast het motorisch profiel wordt er ook gescreend op mentale vaardigheden: Turnz heeft voor iedere leeftijdsfase de turndoelen nader omschreven.

Deze zijn door het technisch kader vastgesteld als leerlijnen topturnen Turnz. Deze leerlijnen sluiten aan bij de leerlijnen zoals gebezigd door de KNGU met betrekking tot de nationale selecties.

Hoe is het motorisch bewegen van de turn st er? Welke turnvaardigheden kan de turn st er al? Wat is de potentie van de turn st er?

Bovenstaande criteria zijn constant punten van aandacht die binnen het begeleidingsteam ter sprake komen en ook in beweging blijven.

De sport turnen evolueert in rap tempo en deze criteria zijn aan verandering onderhevig. Vanuit deze groepen komt de gymnast terecht in de wedstrijdgroep of in het traject topsport.

Zodra een gymnast zich in het traject topsport bevindt wordt er een dossier aangelegd. Een aantal keer per jaar zullen er testmomenten gepland worden, zowel fysieke als technische.

Een aantal wedstrijdanalyses zullen worden gemaakt. De uitslagen en analyses worden opgenomen in het turnvolgsysteem. Deze gegevens worden ook aan de ouders verstrekt.

In het volgsysteem is ook van iedere gymnast een POP persoonlijk ontwikkelplan opgenomen. Centraal in het POP staat de individuele gymnast met zijn of haar talent en zijn of haar perspectief.

Dit document wordt gebruikt om de voortgang van de prestaties te kunnen blijven vastleggen en te evalueren.

Middels individuele gesprekken zullen de turncoaches de ouders informeren over de voortgang van de turnontwikkeling van hun kind.

Gymnasten zullen aanspraak kunnen maken op een intensief begeleidingsprogramma vanuit beide disciplines waarbij geldt dat Liesbeth Lim de bewaker is van alle medische processen.

Dit in goede samenspraak met de hoofdverantwoordelijke coach van Turnz. Inzet is om te komen tot valide meetinstrumenten, testprotocollen en gymnasten optimale begeleiding te bieden daar waar het gaat om programma s op maat en state of the art.

De gebieden waarop de sportarts zal optreden zijn met name gelegen in Sportmedische adviezen en begeleiding: Overleg met de fysiotherapeuten onder andere Claire Verheul en met SMA Amsterdam Evt sponsoraanvragen voor brace, tape en verbandmateriaal, hersteldranken 5.

Naarmate leeftijd en niveau stijgen zullen er minder sporters zijn natuurlijke selectie van breed naar verfijnder selecteren op fysieke en mentale aspecten en zullen sporters uitstromen naar andere niveaus binnen de organisatie.

Uitstroom van turn st ers is niet een negatief kenmerk, maar het gevolg van een doordachte lange termijn planning.

Anderzijds geldt dat binnen Turnz middels de volgsystemen er veel aandacht is voor doorstroom en eventueel terugstroom van talent.

Vooralsnog wordt er binnen Turning Spirit Amsterdam geacteerd op 4 verschillende turn niveaus, van 3 de divisie tot en met eredivisie.

Met betrekking tot dit topsportplan en de neergelegde ambities geldt dat dit vooral de ere en 1 ste divisie gymnasten betreft. Een eventuele promotie naar de hoogste divisie blijft altijd mogelijk en is zelfs heel goed denkbaar gezien de verhoging van de gemiddelde leeftijd van de gymnasten richting 18,8 jaar met name voor turnen dames.

Onderstaande tabel geeft een goed overzicht van de door de vereniging gehanteerde groepsgrootte om op ieder niveau optimaal te kunnen trainen.

Om van een volwaardige topsportorganisatie te kunnen en mogen spreken is het o. Over het algemeen kan gesteld worden dat naarmate de leeftijd van de gymnast vordert, de ratio van gymnasten per trainer afneemt.

Als gevolg van te verwachten prestaties en aansluiting bij nationale selecties ontstaat er tegelijk een extra belasting richting het trainerscorps.

Het is vooralsnog usance dat er bij internationale wedstrijden en stages een clubtrainer mee gaat met als gevolg dat er een forse druk ontstaat voor de thuisblijvende trainersstaf.

Deze situaties drukken zowel op het trainers alsook op het budget. De extra inzet en uren die op dit soort momenten geleverd worden door allen wordt namelijk niet vergoed en is dan ook geen wenselijke situatie.

In het overzicht is nog geen rekening gehouden met de begeleiding van een sportarts en fysiotherapeut. Opmerking tav het aantal trainingsuren: Hieronder zijn een aantal punten benoemd zoals dit bij Turnz bewaakt wordt.

Aspirant juryleden vaak ouders worden door de vereniging benaderd en volgen daarna, afhankelijk van ambitie en mogelijkheden, het door de KNGU georganiseerde trainingsprogramma daarvoor.

Als gevolg hiervan zullen enerzijds de inkomsten aan contributies toenemen in de komende jaren, maar zullen de kosten eveneens zeer sterk toenemen.

De inkomsten uit sponsoring nemen naar verwachting toe maar zullen niet voldoende zijn om het hogere kostenniveau te kunnen financieren.

De inkomsten aan sponsoring hebben naar verwachting een plafond omdat de aangeboden uitingen beperkt zijn zeer beperkte reclame ruimte in de turnhal en ook de naamgeving aan de turnhal is niet mogelijk.

Vermindering van het te verwachten financieel tekort zal worden gezocht in een bijdrage van de Stichting Turning Spirit de recreatie afdeling van de vereniging , een huursubsidie bijdrage cq vermindering van de huur door het Stadsdeel Nieuw-West de stichting Sportcentrum Ookmeer, een NTO bijdrage door de KNGU en een topsport- bijdrage door de Stichting Topsport Amsterdam.

De Stichting was voorheen sponsor van de Vereniging. Als gevolg van de nieuwe opzet is nu Turnz verantwoordelijk voor de exploitatie van de accommodatie en de betaling van de huurpenningen.

Dientengevolge kan de jaarlijkse sponsorbijdrage niet meer de tekorten dekken van de vereniging conform vorige jaren.

Ter verduidelijking van sheets onderstaande uitgangspunten. Turnz to the Top vraagt om professionalisering in kader en begeleiding: Daar waar een commercieel plan is ontwikkeld en waar hard gewerkt wordt om de nodige sponsorgelden binnen te halen doen wij ook een beroep op de gemeenschap.

Niet alleen om ons doel te realiseren, maar ook door de maatschappelijke rol die de vereniging vervult in het enthousiasmeren van steeds meer kinderen voor de turn sport en gymnastiek.

Hier is de organisatie inmiddels voor ingericht met een Sponsorcommissie bestaande uit 3 mensen met ervaring en een krachtig netwerk.

Hierdoor zijn er al een aantal teamsponsors aangetrokken: Sponsoring zal een steeds groter deel van de inkomsten van de club moeten gaan vormen. Ook zal er steeds creatiever om moeten worden gegaan met de tegenprestaties richting de sponsors.

De inkomsten via subsidies verhogen van 0,- naar ,- per jaar De inkomsten via sponsoring en acties verhogen naar ,- per jaar in Organiseren van 2 gymgala s per jaar waar bedrijven tafels kunnen reserveren in de gymhal met opbrengsten Uitbreiden van de business club naar 50 leden waar 4x per jaar een evenement voor georganiseerd wordt 50,- lidmaatschap Vast lid van de sponsorcommissie bezig met het aantrekken van subsidies 7.

Sponsorcontracten zijn reeds ondertekend op basis van teamsponsoring. Maar ook bijvoorbeeld banners in de zaal, tassensponsors, kledingsponsors en vervoersponsors.

Dit alles staat beschreven in de bijlage Sponsorpakketten. Daarnaast zullen er meer losse acties ontplooid worden zoals de succesvolle Vrienden van.

De eerste bijeenkomsten van de business club zijn enthousiast ontvangen. Dit zal meer herhaald gaan worden om de binding met de club, de zaal en de turn st ers te vergroten.

De vakanties zijn voorlopig de speerpunten omdat de hal dan grotendeels vrijgemaakt kan worden en verenigingen dan vaak op stage willen gaan.

Maar ook andere partijen zoals seniorenclubs, kinderopvang kunnen interessant zijn. Op deze manier ontstaat een beeldende vlaggenparade waarbij de sponsor veel meer binding krijgt.

Hiervoor zijn afspraken gemaakt en is een persbestand aanwezig. Ook worden moderne communicatiemiddelen zoals Twitter en Facebook bijgehouden en worden er filmpjes geplaatst op Youtube na wedstrijden.

Dit wordt veelvuldig bekeken. Hij is te bereiken via en zorgt voor verspreiding en verdere contacten. Deze test staat onder toezicht van de KNGU hoofdcoach en een jurylid.

Uitstroom kan plaatsvinden n. Turnsters die reeds lid zijn van een KNGU selectie voeren maximaal twee maal per jaar een voortgangs- of evaluatiegesprek.

Dit gesprek vindt plaats tussen de KNGU coach, de turnster en, afhankelijk van haar leeftijd, haar ouders. Indien gewenst is ook de persoonlijke coach van de turnster bij dit gesprek aanwezig.

Deze gesprekken zullen in de meeste gevallen plaatsvinden tijdens centrale trainingsweekenden of stages.

In het gesprek komen aan de orde: Voortgang in de prestatieontwikkeling van de turnster b. Evaluatie van het sporttechnische programma van de turnster c.

Het programma in voorbereiding op een volgend evenement of selectiemoment. Andere in overleg te bepalen onderwerpen. Wanneer een turnster aan de limiet voor rechtstreekse plaatsing voldoet wordt haar lidmaatschap verlengd.

Zo niet, volgt in alle gevallen een gesprek. Naar aanleiding van dit gesprek wordt gekeken of de turnster in de selectie blijft, meedoet aan een extra testdag, dan wel uitstroomt uit de selectie.

Niet deelnemen kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen na toestemming van de KNGU coach. De persoonlijke coach wordt gevraagd zo veel als mogelijk bij de trainingen aanwezig te zijn.

Indien de coach niet aanwezig kan zijn is overdracht naar de KNGU coach voorwaarde voor deelname aan de activiteiten. Criteria voor de Oranje en Jong Oranje.

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding Reeds sinds voert de Nederlandse Badminton Bond een actief beleid om Talenten tijdig te ontdekken en regionaal en centraal op te leiden tot Topspeler.

TurnGroep Noord is een nieuwe vereniging die zich ten doel heeft gesteld om kwalitatief hoogstaand turnen.

Plaatsingsregeling landelijke wedstrijden Turnen Dames Algemeen Een berekening van het plaatsingspercentage 1 per leeftijdsklasse van de districtswedstrijden, kwalificatiewedstrijden, kwart en halve finale.

Een beschrijving van Het Nuenen Concept is. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal Het beleid Onder 13 is internationaal. Ontwikkelen van lerende omgeving en uitdagend prestatieklimaat Het talentvolle meisje centraal Dit is waar elke ambitieuze speelster van droomt: Structureel verbinden Ambitie 2: De doelen van de selectiecriteria en.

Sponsorplan Noord Nederland heeft turnsters om trots op te zijn!!!! TurnGroep Noord is een vereniging in de gemeente Tynaarlo.

De vereniging is opgericht op 1 juli en heeft ten doel het verzorgen. Het te allen tijde vroeg tijdig. Regionale Talentontwikkeling 1 Kaders Regionale Talentontwikkeling Instroomprogramma s voor Talenten onder regie van de sportbond 1.

Inleiding De vereniging richt zich binnen de recreatiesport op het aanbieden. Tonido Beste trainer, turnster en ouders, Uw dochter is geselecteerd voor de wedstrijdgroep van Tonido.

Dit document geeft u de informatie die u nodig heeft om het komende seizoen een goede start te maken. Plaatsingsregeling Individuele Kampioenschappen toestel turnen Algemeen Een berekening van het plaatsingspercentage 1 per leeftijdsklasse van de districtswedstrijden en de achtste, kwart en halve.

Topsportstatuut Nederlandse Bowling Federatie Aanbeveling 2 goed sportbestuur 1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is uitwerking deelelementen.

Begroting Nieuwegein, november 1 Inhoudsopgave 1. Eigenschappen waar onze sporters bij uitstek over moeten beschikken.

Topsporter bij Defensie Atleten ondersteunen bij hun jacht op die felbegeerde medailles en hen een professionele omkadering bieden, dat is wat Defensie voor ogen heeft.

Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4.

Selectiebeleid Nederlands Team Sportklimmen De ambitie van de NKBV is erop gericht meer klimmers op een hoger niveau mee te laten draaien in het Internationale circuit om meer podiumplekken te behalen.

But we respond to these crises as if they emerge in isolation, apparently unaware that they have all been either catalysed or exacerbated by the same coherent philosophy; a philosophy that has — or had — a name.

What greater power can there be than to operate namelessly? So pervasive has neoliberalism become that we seldom even recognise it as an ideology. But the philosophy arose as a conscious attempt to reshape human life and shift the locus of power.

Neoliberalism sees competition as the defining characteristic of human relations. It redefines citizens as consumers, whose democratic choices are best exercised by buying and selling, a process that rewards merit and punishes inefficiency.

Attempts to limit competition are treated as inimical to liberty. Tax and regulation should be minimised, public services should be privatised.

The organisation of labour and collective bargaining by trade unions are portrayed as market distortions that impede the formation of a natural hierarchy of winners and losers.

Inequality is recast as virtuous: Efforts to create a more equal society are both counterproductive and morally corrosive. The market ensures that everyone gets what they deserve.

We internalise and reproduce its creeds. The rich persuade themselves that they acquired their wealth through merit, ignoring the advantages — such as education, inheritance and class — that may have helped to secure it.

The poor begin to blame themselves for their failures, even when they can do little to change their circumstances.

Never mind structural unemployment: Never mind the impossible costs of housing: Never mind that your children no longer have a school playing field: In a world governed by competition, those who fall behind become defined and self-defined as losers.

We are all neoliberals now. The term neoliberalism was coined at a meeting in Paris in Among the delegates were two men who came to define the ideology, Ludwig von Mises and Friedrich Hayek.

In The Road to Serfdom , published in , Hayek argued that government planning, by crushing individualism, would lead inexorably to totalitarian control.

It came to the attention of some very wealthy people, who saw in the philosophy an opportunity to free themselves from regulation and tax.

When, in , Hayek founded the first organisation that would spread the doctrine of neoliberalism — the Mont Pelerin Society — it was supported financially by millionaires and their foundations.

They also financed academic positions and departments, particularly at the universities of Chicago and Virginia.

As it evolved, neoliberalism became more strident. Something else happened during this transition: In , Friedman was happy to describe himself as a neoliberal.

But soon after that, the term began to disappear. Stranger still, even as the ideology became crisper and the movement more coherent, the lost name was not replaced by any common alternative.

At first, despite its lavish funding, neoliberalism remained at the margins. The postwar consensus was almost universal: But in the s, when Keynesian policies began to fall apart and economic crises struck on both sides of the Atlantic, neoliberal ideas began to enter the mainstream.

After Margaret Thatcher and Ronald Reagan took power, the rest of the package soon followed: Through the IMF, the World Bank, the Maastricht treaty and the World Trade Organisation, neoliberal policies were imposed — often without democratic consent — on much of the world.

Most remarkable was its adoption among parties that once belonged to the left: Labour and the Democrats, for example. The freedom that neoliberalism offers, which sounds so beguiling when expressed in general terms, turns out to mean freedom for the pike, not for the minnows.

Freedom from trade unions and collective bargaining means the freedom to suppress wages. Freedom from regulation means the freedom to poison rivers , endanger workers, charge iniquitous rates of interest and design exotic financial instruments.

Freedom from tax means freedom from the distribution of wealth that lifts people out of poverty. As Naomi Klein documents in The Shock Doctrine , neoliberal theorists advocated the use of crises to impose unpopular policies while people were distracted: When parliaments have voted to restrict sales of cigarettes , protect water supplies from mining companies, freeze energy bills or prevent pharmaceutical firms from ripping off the state, corporations have sued, often successfully.

Democracy is reduced to theatre. Another paradox of neoliberalism is that universal competition relies upon universal quantification and comparison.

The result is that workers, job-seekers and public services of every kind are subject to a pettifogging, stifling regime of assessment and monitoring, designed to identify the winners and punish the losers.

The doctrine that Von Mises proposed would free us from the bureaucratic nightmare of central planning has instead created one.

Neoliberalism was not conceived as a self-serving racket, but it rapidly became one. Economic growth has been markedly slower in the neoliberal era since in Britain and the US than it was in the preceding decades; but not for the very rich.

Inequality in the distribution of both income and wealth, after 60 years of decline, rose rapidly in this era, due to the smashing of trade unions, tax reductions, rising rents, privatisation and deregulation.

The privatisation or marketisation of public services such as energy, water, trains, health, education, roads and prisons has enabled corporations to set up tollbooths in front of essential assets and charge rent, either to citizens or to government, for their use.

Rent is another term for unearned income. When you pay an inflated price for a train ticket, only part of the fare compensates the operators for the money they spend on fuel, wages, rolling stock and other outlays.

The rest reflects the fact that they have you over a barrel. In Russia and India, oligarchs acquired state assets through firesales.

As the poor become poorer and the rich become richer, the rich acquire increasing control over another crucial asset: Interest payments, overwhelmingly, are a transfer of money from the poor to the rich.

As property prices and the withdrawal of state funding load people with debt think of the switch from student grants to student loans , the banks and their executives clean up.

Sayer argues that the past four decades have been characterised by a transfer of wealth not only from the poor to the rich, but within the ranks of the wealthy:

4 thoughts on “15-Apr

  1. Nach meiner Meinung lassen Sie den Fehler zu. Ich biete es an, zu besprechen. Schreiben Sie mir in PM, wir werden umgehen.

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *